Δομή

Ο Σύλλογος

Έχοντας σαν αντικείμενο και κύριο σκοπό τη διαφύλαξη και την προσάσπιση των δικαιωμάτων των εργατών, ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2004 και είναι Συλλογικό Όργανο. Επίσης είναι ενταγμένος στο Εργατικό Κέντρο Χαλκιδικής και στην Ομοσπονδία Μεταλλείων Λατομείων Βορείου Ελλάδος.

Τα μέλη του Συλλόγου αποτελούνται από τους εργαζόμενους στα Μεταλλεία Κασσάνδρας.

Δομή Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος: Παπαγεωργίου Γ. Δημήτριος Τηλ: 6970802237

Αντιπρόεδρος: Καρίγκας Κ. Ευθύμης Τηλ: 6948179904

Γ. Γραμματέας: Καμπάς Π. Νικόλαος Τηλ: 6972000372

Αν. Γ. Γραμματέας: Κωστόπουλος Ι. Γεώργιος Τηλ:6944999673

Ταμίας: Στουγιάννης Ι. Γεώργιος Τηλ: 6957252620

Μέλη:

Χατζής Κ. Γεώργιος Τηλ: 6974732576

Αλεύρας Α. Νικόλαος Τηλ: 6957557719